Role označené bílou etiketou

Fólie se vyrábí z receptur, které neobsahují ftalátová změkčovadla – označení rolí bílou etiketou s červeným nápisem „NEW“. Tato fólie není testována na obsah ftalátů a může obsahovat více než 0,1 % ftalátů.

Role označené modrou etiketou

Na požadavek zákazníka lze vyrobit variantu fólie pro výrobky pro děti do tří let – označení rolí modrou etiketou (v názvu „D“ za druhovým číslem). Tato fólie je testována na obsah ftalátů (max. do 0,1 %) – je garantováno plnění nařízení ES 1907/2006 (REACH), příloha XVII, položky 51 a 52.

Role označené žlutou etiketou

Vzhledem k požadavkům zákazníka na speciální vlastnosti fólie se může vyrábět fólie z receptur, které obsahují ftalátová změkčovadla, případně jiné komponenty – označení rolí žlutou etiketou.