Ftalátová změkčovadla

Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vás informovat, že od 1. 4. 2014 přecházíme při výrobě našich fólií k recepturám, které neobsahují ftalátová změkčovadla.

Nabízíme Vám tedy ekologicky šetrnější a toxikologicky bezproblémové receptury.

Naše nové produkty snadno poznáte podle bílého štítku s červeným nápisem NEW.

Prosím nekombinujte nové produkty označené bílými štítky s jinými fóliemi z naší produkce ani od jiných výrobců. Řiďte se zásadou: Kombinovat jen štítky stejné barvy!

V případě, že z fólií vyrábíte výrobky pro děti do tří let, informujte o tom našeho prodejce. Pro výrobky pro děti do tří let jsou určeny fólie s modrým štítkem. V názvu fólie je za druhovým označením písmeno „D“, tak jak jste byli zvyklí doposud. U těchto folií je garantováno plnění Nařízení 1907/2006 REACH, Příloha XVII, položka 51 a 52.