Příprava nového webu

V současné době dochází k výstavbě nových stránek zaměřených na fólie z měkčeného PVC. Tyto fólie jsou určeny jako polotovar pro další zpracování ve školní galenterii, automobilním průmyslu atd.

Na těchto stránkách budou i známe nafukovací hračky, reklamní nafukovací předměty a ložní vložky.

Předpokládaný termín zprovoznění stránek je cca 15.12.2012.