Designérka Veronika Vaňhová

Designérka Veronika Vaňhová

(1990) Veronika Vaňhová (rozená Vašátková) Vystudovala bakalářský obor produktový design na Západočeské Univerzitě v Plzni na FAKULTĚ DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA pod vedením Františka Pelikána a Zdeňka Veverky. Na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně pak vystudovala na FAKULTĚ MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ magisterský obor průmyslový design u profesora Pavla Škarky a Martina Surmana.
V roce 2013 získala 1. místo v soutěži týmových konstrukčních projektů s tématem Zaměřovací stend pro individuální stavbu vozíků pro tělesně postižené. Její realizace ze skla a porcelánu byly k vidění na Design Weeku 2014 v Praze a v Miláně. Už během studií začala úzce spolupracovat s firmou Fatra, kde realizovala i svou diplomovou práci na téma Design výrobku z polymerních materiálů.
Od roku 2015 ve Fatře pracuje jako technolog a designér u svařovaných výrobků. Kromě nových potisků a obalů na nafukovací hračky navrhla také nevšední nafukovací stan ve tvaru indiánského teepee, které se stalo novinou roku 2017.

Práce  designérky Veroniky Vaňhové pro Fatru:

Školní práce  designérky Veroniky Vaňhové: