Zavřít
    náhled
    Designérka Veronika Vaňhová

    Designérka Veronika Vaňhová

    (1990) Veronika Vaňhová (rozená Vašátková) Vystudovala bakalářský obor produktový design na Západočeské Univerzitě v Plzni na FAKULTĚ DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA pod vedením Františka Pelikána a Zdeňka Veverky. Na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně pak vystudovala na FAKULTĚ MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ magisterský obor průmyslový design u profesora Pavla Škarky a Martina Surmana. V roce 2013 získala 1. místo …více